Activiteiten

Als lid van de Vereniging Worstmakende Ambachtelijke Slagers sta je open voor kennisoverdracht. Onderling met de leden maar ook door bijvoorbeeld uitwisseling van medewerkers, het bieden van stageplaatsen en het geven van voorlichting en advies.

Daarnaast vindt er jaarlijks een aantal vaktechnische en inspiratiebijeenkomsten plaats. In nauwe samenwerking met het Expertisecentrum voor het Slagersambacht worden de volgende activiteiten aangeboden:

  • 4 (vaktechnische) bijeenkomsten per jaar. Lees hieronder verder
  • 2 productkeuringen per jaar (4 bacteriologisch en 4 sensorisch). Lees hieronder verder
  • Helpdesk
  • Nieuwsbrief
  • Toegang tot erkende opleidingen/trainingen

In november volgt een nieuwe bijeekomst. Hier wordt de najaarskeuring besproken. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt later. 

Regelmatig worden video's gedeeld via MijnVWAS met bijhorende recepten voor leden. 

Productkeuring

Productkeuringen vormen onderdeel van het lidmaatschap. Hiervoor gelden twee keuringen per jaar waarbij zowel bacteriologisch als sensorisch wordt gekeurd. Keuringspartijen zijn respectievelijk Expertisecentrum voor Slagersambacht en Micro Care. Het aantal onderzochte producten: 4 bacteriologisch en 4 sensorisch.

De sensorisch en bacteriologisch onderzochte producten mogen dezelfde producten zijn, maar mogen ook 8 verschillende producten zijn. Er zijn 2 productcategorieën bepaald voor bacteriologisch onderzoek te weten salades en gegaarde producten. Onder gegaarde producten vallen: soepen, maaltijden, worstsoorten en vleeswaren. Rauwe vleeswaren worden niet bacteriologisch onderzocht.

Documenten voor de productkeuringen