Activiteiten

Als lid van de Vereniging Worstmakende Ambachtelijke Slagers sta je open voor kennisoverdracht. Onderling met de leden maar ook door bijvoorbeeld uitwisseling van medewerkers, het bieden van stageplaatsen en het geven van voorlichting en advies.

Daarnaast vindt er jaarlijks een aantal vaktechnische en inspiratiebijeenkomsten plaats. In nauwe samenwerking met het Expertisecentrum voor het Slagersambacht worden de volgende activiteiten aangeboden:

  • 4 (vaktechnische) bijeenkomsten per jaar. Lees hieronder verder
  • 2 productkeuringen per jaar (4 bacteriologisch en 4 sensorisch). Lees hieronder verder
  • Helpdesk
  • Nieuwsbrief
  • Toegang tot erkende opleidingen/trainingen

Voor 2020 zijn onderstaande activiteiten voor onze leden gepland:

  • Ledenbijeenkomst 'Vierkant verwaarden van lam en kalf'- 4 maart
  • Ledenbijeenkomst met thema Barbecue - 11 mei - geannuleerd
  • Ledenbijeenkomst met thema Winterkost - 16 september - geannuleerd
  • Ledenbijeenkomst met thema Paté en eindejaarsspecialiteiten - 2 november - geannuleerd

Productkeuring

Productkeuringen vormen onderdeel van het lidmaatschap. Hiervoor gelden twee keuringen per jaar waarbij zowel bacteriologisch als sensorisch wordt gekeurd. Keuringspartijen zijn respectievelijk Expertisecentrum voor Slagersambacht en Micro Care. Het aantal onderzochte producten: 4 bacteriologisch en 4 sensorisch.

De sensorisch en bacteriologisch onderzochte producten mogen dezelfde producten zijn, maar mogen ook 8 verschillende producten zijn. Er zijn 2 productcategorieën bepaald voor bacteriologisch onderzoek te weten salades en gegaarde producten. Onder gegaarde producten vallen: soepen, maaltijden, worstsoorten en vleeswaren. Rauwe vleeswaren worden niet bacteriologisch onderzocht.

De volgende keuring is op 19 november 2020.

Documenten voor de productkeuringen