Activiteiten

Als lid van de Vereniging Worstmakende Ambachtelijke Slagers sta je open voor kennisoverdracht. Onderling met de leden maar ook door bijvoorbeeld uitwisseling van medewerkers, het bieden van stageplaatsen en het geven van voorlichting en advies.

Daarnaast vindt er jaarlijks een aantal vaktechnische en inspiratiebijeenkomsten plaats. In nauwe samenwerking met het Expertisecentrum voor het Slagersambacht worden de volgende activiteiten aangeboden:

  • 4 (vaktechnische) bijeenkomsten per jaar. Lees hieronder verder
  • 2 productkeuringen per jaar (4 bacteriologisch en 4 sensorisch). Lees hieronder verder
  • Helpdesk
  • Nieuwsbrief
  • Toegang tot erkende opleidingen/trainingen

Voor 2019 staan onderstaande activiteiten gepland:

  • Barbecue, maar dan even anders (13 mei)
  • Wild, hoe wild wil jij het hebben?
  • Groot vlees, een kans!

Eerstvolgende bijeenkomst

Voor leden is er op maandag 13 mei een bijeenkomst met thema ‘BBQ ZO KAN HET OOK’ in Oene. Het programma ziet er als volgt uit:

14.30 uur - Inloop
15.00 uur - Start BBQ seminar met Jord Althuizen en team (Smokey Goodness)
17:30 uur - Proeverij bereide producten en zelf mee gebrachte salade*
18:30 uur - Interactieve avond ‘samen betere BBQ specialist’ worden aan de hand van discussie over verschillende onderwerpen zoals hoeveelheid vlees, ontzorging van de klant, verpakking, apparatuur calculatie, schoonmaak. Kennis delen staat centraal.

* Elke aanwezige neemt een salade mee met receptuur om zo kennis te delen.

Locatie
Slagerij Ter Weele, Houtweg 8, 8167 PL Oene

Meld je aan door een e-mail te sturen.

Productkeuring

Productkeuringen vormen onderdeel van het lidmaatschap. Hiervoor gelden twee keuringen per jaar waarbij zowel bacteriologisch als sensorisch wordt gekeurd. Keuringspartijen zijn respectievelijk Expertisecentrum voor Slagersambacht en Micro Care. Het aantal onderzochte producten: 4 bacteriologisch en 4 sensorisch.

De sensorisch en bacteriologisch onderzochte producten mogen dezelfde producten zijn, maar mogen ook 8 verschillende producten zijn. Er zijn 2 productcategorieën bepaald voor bacteriologisch onderzoek te weten salades en gegaarde producten. Onder gegaarde producten vallen: soepen, maaltijden, worstsoorten en vleeswaren. Rauwe vleeswaren worden niet bacteriologisch onderzocht. De eerste keuring vindt in juni plaats.