Activiteiten

Als lid van de Vereniging Worstmakende Ambachtelijke Slagers sta je open voor kennisoverdracht. Onderling met de leden maar ook door bijvoorbeeld uitwisseling van medewerkers, het bieden van stageplaatsen en het geven van voorlichting en advies.

Daarnaast vindt er jaarlijks een aantal vaktechnische en inspiratiebijeenkomsten plaats. In nauwe samenwerking met het Expertisecentrum voor het Slagersambacht worden de volgende activiteiten aangeboden:

  • 4 (vaktechnische) bijeenkomsten per jaar
  • 2 productkeuringen per jaar
  • Helpdesk
  • Nieuwsbrief
  • Toegang tot erkende opleidingen/trainingen

Voor het komend jaar staat voorlopig een aantal activiteiten gepland, data en details volgen begin 2019:

  • Informatiebijeenkomst over doelstelling vereniging met culinair tintje (11 maart)
  • Barbecue, maar dan even anders (13 mei)
  • Wild, hoe wild wil jij het hebben?
  • Groot vlees, een kans!

Eerstvolgende bijeenkomst

Op 13 mei a.s. vindt de eerstvolgende bijeenkomst plaats. Het thema is 'Barbecue, maar dan even anders'. Binnenkort volgt meer nieuws over deze bijeenkomst.